» reinigen zeefdrukramen

Wat is dit?

In het geval dat een zeefdrukkerij dagelijks een voldoende aantal zeefdrukramen moet reinigen, kan de aankoop van een automatische, gesloten wasinstallatie overwogen worden. De emissies van solventen in de fabriekshal worden hierdoor beperkt tot een minimum, aangezien ze afgezogen worden voor de machine geopend kan worden. Het gebruikte solvent wordt meermaals gerecirculeerd, tot het volledig uitgeput is.


Deze optie zorgt voor een verminderd verbruik aan solvent. Door het verminderd solventverbruik dient minder verontreinigd solvent als gevaarlijk afval te worden afgevoerd. Bovendien heeft de afgesloten wasmachine een getemperde verdamping van de gebruikte solventen tot gevolg. Aangezien de gebruikte solventen precursoren van ozonvorming zijn, dienen de emissies ervan waar mogelijk vermeden te worden.
[ terug... ]Omhoog


ads

URL toevoegen

  • Uw link een jaar lang op een relevante site voor 25 euro per jaar. Mail uw verzoek naar: Webmaster

ads2

bedrijfskleding

  • Wanneer u uw bedrijfskleding voorziet van één of meerdere bedrijfslogo’s dan is de kleding ook fiscaal aftrekbaar van de belasting. De gezamenlijke minimale grote van de logo’s moet dan 70 cm2 zijn.

pictogrammen

Kunst

  • Maak van uw schilderij een zeer perfecte serie gecertificeerde zeefdrukken. Door ondertekening van de exclusieve prenten door de kunstenaar zelf kan deze hierdoor meer rendement halen uit zijn of haar best geslaagde schilderijen!

Woordenboek

  • Volgens vanDale:
    zeef·druk de; m
    1 techniek om tekeningen of tekst in kleuren over te brengen 2 -ken drukwerk of plaat, door een dergelijk procedé ontstaan

Copyright 2002-2019